ناروانی طبیعی در حدود سنی ۲.۵ تا ۶ سال در برخی کودکان ظهور می کند. در این حالت کودک برخی کلمات را تکرار می کند و یا بصورت کشیده بیان می کند.مثلاْ مامامامامان!

پدران و مادران باید نکاتی را رعایت کنند. و در صورت عدم بهبود حتماْ به یک گفتاردرمان مراجعه کنند.

. کودک نباید از مشکلش آگاه شود زیرا سعی می کند بهتر صحبت کند ولی مشکل تشدید می یابد:

*      حرف کودک را قطع نکنید.

*      جمله کودک را کامل نکنید.

*  از گفتن جملاتی از قبیل؛ فکر کن، صبر کن، چرا اینجوری صحبت می کنی؟، درست حرف بزن ، آهسته حرف بزن و ... خودداری کنید.

*      مراقب حالت های چهره تان نیز باشید. زیرا کودک به سرعت متوجه می شود.

*  مواقعی که کودکتان خوب صحبت می کند او را تشویق نکنید. و عکس العمل متفاوتی نشان ندهید چون کودک متوجه می شود که در مواقع دیگر صحبت کردنش ایرادی دارد.

*  هنگام صحبت کردن با کودک و وقوع ناروانی نگاهتان را به زیر نیندازید و ارتباط چشمی تان را حفظ کنید.

*  در مکانی که کودک حضور دارد درباره مشکلش به هیچ عنوان صحبت نکنید حتی آهسته!

2.   استرس، هیجان و اضطراب را از کودک دور کنید:

*      عدم مشاجره خانوادگی در جلوی کودک

*      از دیدن فیلم ها و بازی های کامپیوتری ترسناک توسط کودک جلوگیری کنید.

*      کودک را از چیزی نترسانید؛مثل حیوانات، موجودات خیالی، غول، گربه، بابا و...

*  از هرگونه زندانی کردن یا محبوس کردن کودک در اتاق، حمام، انباری و ... یا تنها گذاشتن کودک در خانه خودداری کنید.

*  وقتی کودکتان با هیجان می آید تا چیزی را برای شما تعریف کند، سعی کنید مکث و وقفه ای ایجاد کنید تا از هیجانش کم شود. مثلاً بگویید: یک دقیقه صبر کن تا گاز را خاموش کنم!

*      در اتاق خواب کودک چراغ خواب روشن کنید.

*  دقت کنید که اگر در اتاق شئ ای وجود دارد و یا از سقف اتاق چیزی آویزان است که باعث ایجاد سایه روی دیوار می شود، جای آن را تغییر دهید. زیرا سایه باعث ترس برخی کودکان مخصوصا در هنگام خواب می شود.

*      وسواس مادر و یا اطرافیان باعث اضطراب در کودک می شود.

*      در طول روز کودکتان را به دفعات در آغوش گرفته و ببوسید.

*      از تنبیه بدنی به هیچ عنوان استفاده نکنید.

*  مواقعی که کودک کار خوبی انجام می دهد تشویقش کنید و اگر کار بدی انجام داد، تنبیه بصورت محروم کردن مثلاً از بازی مورد علاقه باشد.

*  اگر کودک ساعت خاصی از خواب بیدار می شود، مادر میتواند چند دقیقه ای قبل از بیدار شدن او در کنارش بخوابد تا کودک هنگام بیدار شدن، مادر را در کنارش ببیند.

*  در مواقع هیجان های خوشایند نیز ممکن است ناروانی رخ دهد. شما می توانید موقعیت هایی که کودک قرار است در آن قرار گیرد را زودتر برایش توضیح دهید تا از شدت هیجان در آن موقعیت کاسته شود. مثلاً اگر قرار است کودکتان در یک جشن تولد شرکت کند، برایش از قبل همه اتفاقات را توضیح دهید و یا موقعیتی مشابه را برایش ایجاد کنید.مثلاً جشن تولد بازی کنید.

*      سعی کنید کودکتان را دو روز در هفته به پارک ببرید.

 

3.   آهنگین صحبت کردن: 

*      سرعت گفتارتان را کاهش دهید.

*      در صحبت کردن لحن آهنگین بکار ببرید.

*  کتاب های داستان را بصورت آهنگین برایش بخوانید و گاهی از او بخواهید که تکرار کند.

*      با هم زیاد شعر بخوانید.