نویسندگان: آ.ل. پرلمن،ک. شولز-دلریو

مترجمان: فاطمه درخشنده - علی باریک رو - زهرا یزدانی

شابک: 3 -96-2542-964-978

ناشر: راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن مرکز پخش: 09123591443 تلفن مرکز فروش: 03116685764

این کتاب ترجمه فصل هایی از کتاب ارزشمند Deglutition and its disorders می باشد که به بحثی جامع در ارتباط با آناتومی، فیزیولوژی، راه های تشخیص بالینی و مدیریت درمان در اختلالات بلع می پردازد و ذهن خواننده را با علل شایع اختلالات بلع در مراجعه کنندگان به درمانگاه های گوارش، نورولوژی و گوش و حلق آشنا می سازد.با توجه به این که نویسندگان این کتاب پرفسور آدرین پرلمن، دکترای آسیب شناسی گفتار و دکتر کنرادشولز دلریو متخصص بیماری های داخلی هستند، مخاطبین آن می توانند دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی یا به عبارت بهتر اعضای تیم درمانی دشواری بلع (دیسفاژی) شامل گاستروانترولوژیست، اتولارینگولوژیست، رادیولوژیست، روانپزشک، پولمونولوژیست، دندان پزشک، متخصص تغذیه و آسیب شناس گفتار باشند. بر اساس اطلاعات موجود، این کتاب نخستین کتاب در زمینه اختلال در بلع به زبان فارسی می باشد.