ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید و بعد دکمه استارت را بزنید و بعد از یک آماده باش اعدادی روی صفحه نمایش داده می شوند و سریعا محو می گردند. شما باید جای اعداد را به خاطر بسپارید و روی آن ها از کوچک به بزرگ کلیک کنید. سپس سیستم با توجه به دقت و سرعت واکنش شما سن مغز شما را تعیین می کند.

سعی کنید با تمرین و دقت بیشتر سن کمتری را به دست بیاورید. این کار تمرین خوبی برای افزایش تمرکز و سرعت واکنش است ولی سنی که سیستم اعلام می کند دقیق نیست و نباید باعث نگرانی شود.

http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html