روش شنوايي-كلامي (AVT) پيامد طبيعي پيشرفت ‌هاي اخير در دانش، مهارت و فناوری است. با استفاده از سمعك ‌هاي پیشرفته امروزی و پروتزهای كاشت حلزون، بيشتر كودكان کم شنوا مي‌توانند از طريق گوش دادن، به گفتار دست پیدا کنند. رسالت AVT كمك به كودكان کم شنوا در استفاده از توانایی گوش دادن و شنيدن براي برقراري ارتباط گفتاری است.

avt