زبان پريشي (آفازي) نوعي اختلال ارتباطي اكتسابي است كه ناشي از ضايعات مغزي مي باشد. اين اختلال از طريق مشكل در برقراري ارتباط كلامي، درك گفتار،خواندن، نوشتن مشخص مي گردد. علت اين اختلال منشا رواني نداشته و در نتيجه ضايعات مغزي ناشي از سكته، تصادفات؛ بيماري هاي عصبي پيشرونده و مشكلات توكسيك ايجاد مي گردد. بسته به محل ضايعه نوع آفازي وعلائم و ميزان ان در افراد متفاوت است همچنين پيش اگهي نيز به مواردي از قبيل ميزان ضايعه ،نوع آن، ميزان بهبودي محل اسيب و ....بستگي دارد. نكته مهم در درمان مشكلات ارتباطي اين افراد شروع هرچه سريع تر گفتاردرماني مي باشد. كه اكثرا پس ار سپري شدن دوره حاد بيماري، گفتاردرماني آغاز مي گردد.