شکاف لب نوعی ناهنجاری مادرزادی است که در دو حالت منفرد و همراه با شکاف کام مجموعا 3/2ناهنجاری های اصلی صورت را تشکیل میدهد این ناهنجاری ها به دو صورت غیر سندرومی و سندرومی وجود دارد که در حالت سندرومی این نا هنجاری جزئی از یک بیماری می باشد
بروز این ناهنجاری مشکلات فراوانی از نظر  تغذیه ای، تکلم وعملکرد و...پدید می آوردو علاوه بر آن مشکلات فراوانی از نظر روحی-روانی و مالی برای والدین بوجود می آورد.شكاف كام و لب تغذيه كودك را دچار اختلال می كند اما تغذیه را غير ممكن نمي سازد.

تولد  یک نوزاد جدید احساس های خوشحالی، غرور و گاهی اوقات ترس را برای  خانواده به دنبال دارد. زمانی که نوزاد مشکل پزشکی داشته باشد برای خانواده  احساس نامطلوبی به وجود می آید. خانواده نگران هستند از اینکه  چه کسی به بچه ما کمک خواهد کرد؟ ونوزاد ما چه مسیری را باید طی کند؟