نویسندگان: سایه طاهباز، آسیب شناس گفتار و زبان- فاطمه فلاح: مربی کودکان کم شنوا

شماره ‏شابک: ‏‫978-600-92295-6-7

ناشر: انتشارات گيسا-تهران-1391

قيمت پشت جلد: 130000 ريال

تلفن برای دسترسي به كتاب: 22668231  - 0912

0912 20 60 948 

مجموعه پيش رو به منظور كمك به مربيان و والدين كودك كم شنوا براي فراهم نمودن محيط زباني و گفتاري غني و همچنين تعميم مهارت هاي مختلف زباني و گفتاري به زندگي روزمره گردآوري شده است. اين مجموعه سه بخش را شامل مي گردد؛ بخش اول «مجموعه همخوان ها»، بخش دوم «مجموعه افعال» و بخش سوم «مجموعه موقعيت هاي مربوط به حروف اضافه».

در بخش اول يعني مجموعه همخوان ها واژگان در دو طبقه واجشناختي و دستوري طبقه بندي شده اند. در بخش دوم به ذكر نمونه هايي از افعال پرداخته ايم كه در دو طبقه «افعال بسيط» و «افعال عبارات و اصطلاحات مركب» طبقه بندي شده اند. بخش سوم اين مجموعه نيز شامل مجموعه موقعيت هاي مربوط به حروف اضافه مي باشد كه به شرح فعاليت ها و ارائه مثال هايي براي چهار حرف اضافه «به»، «از»، «براي» و «با» پرداخته است.

با توجه به اينكه اين مجموعه نمونه هاي زباني و گفتاري غني اي را فراهم نموده است، آسيب شناسان گفتار و زبان مي توانند در درمان ساير اختلالات زباني و گفتاري نيز از آن استفاده كنند.