آپراکسی چیست ؟

آپراکسی دریک تعریف کلی عبارتست ازاشکال درانجام حرکات ارادی. این اشکال به علت ضعف عضلات نیست.

آپراکسی گفتار( دیس ژراکسی کلامی )عبارتست ازاشکال درانجام ارادی حرکات تولیدی که ناشی ازضعف عضلانی نباشد.

فرد مبتلا به آپراکسی برای قراردادن اندامهای تولیدی خوددرجایگاه صحیح تقلا می کندو به لحاظ آگاهی ازمشکل تولیدی خودتلاش میکند خطایش رااصلاح کند.امابارها تکرارمی شود .بیماران مبتلابه آپراکسی همانند فرد مبتلا به آفازی صداهاوهجاهارا حذف کرده ،خراب تولید کنند ویاجابجانمایند.همچنین درخردواختلال تکرار ،عدم توقف بیان هیجانی ،ونقایص ادراکی دیده می شود.

تفاوت مهم فرد مبتلابه آفازی باآپراکسی دروزن وسرعت گفتارآنهاست.

فردمبتلا به پارافازی ممکن است به جای یک کلمه کلمه دیگری رابکارببرد (سیب بجای گلابی )والبته گفتارروانی دارد.

امافرد مبتلابه آپراکسی به هنگام بیان یک کلمه تلاش وتقلامی کند ومعمولا” درکلمات چندهجایی بیشترنمایان می شود.

انواع و دلايل آپراکسی گفتاری  چيست ؟

دو نوع اصلي آپراکسی گفتاری  عبارتند از:

 1- آپراکسی گفتاری اكتسابي

 2-  آپراکسی گفتاری رشدی

 آپراکسی گفتاری اکتسابی ناشی از آسیب مغزی بوده ومی تواند دراثر سکته مغزی، ضربه مغزی، تومور مغزی، توکسین ها و یا عفونت ها بوجود  آید .این اختلال می تواند بسیار شدید باشد بطوریکه فرد در آغاز کردن گفتار ناتوان است یا بسیار خفیف باشد.بگونه ایکه فرد در تلفظ کلمه های چند سیلابی با مشکل روبرو است .اینکه فرد به کدام یک از آپراکسی شدید یا خفیف مبتلا شود ، به شدت آسیب دیدگی بستگی دارد. درمان ممکن است با گفتان صداهای انفرادی و متضاد در آنها شروع شود. نواختن در ریتم گفتار به بعضی از افراد کمک می کند تا گفتارشان واضح تر شود. از تمرین تیکه های متضاد در ریتم گفتار طبیعی برای افزایش درک استفاده می شود. افرادی که آپراکسی خفیف دارند یاد میگیرند که از راهبرد هایی برای تولید کلمات بلندتر استفاده کنند که قبلاً برای تولید آن مشکل داشتند.

 آپراکسی گفتاری اكتسابي می تواندبه دليل ضربه به يكي از قسمتهاي مربوط به گفتارو در هر سني ايجاد شود و حتي در افراد بالغ هم مي تواند بروز كند . آپراکسی گفتاری اكتسابي می تواند با ضعف عضلاتی که درتولید گفتارموثرند همراه باشد.

آپراکسی گفتاری رشدی در كودكان و از زمان تولد بوجود مي آيد . اين نوع آپراکسی در پسرها بيشتر از دختر ها رخ مي دهد . آپراکسی گفتاری رشدی با نام هاي گوناگوني شناخته مي شود مثل آپراکسی کلامی رشدی ، كنش پريشي کلامی رشدی ،  آپراکسی شمرده شمرده و آپراکسی گفتاری دوران كودكي .

آپراکسی گفتاری رشدی با آنچه بعنوان تاخير رشدی در گفتار شناخته مي شود فرق مي كند بگونه اي كه كودك يك روش نوعي از گفتار را دنبال مي كند اما بسيار كند تر از حالت نرمال .

دليل يا دلايل آپراکسی گفتاری رشدی هنوز شناخته نشده اند . برخي از دانشمندان بر اين باورند كه آپراکسی گفتاری رشدی اختلالي است مربوط به پيشرفت كلي زبان كودك . ديگران معتقدند كه دليل آن ناشي از يك اختلال عصبي است كه  بر روي توان مغز براي ارسال پيام هاي مناسب  براي حركت ماهيچه هاي مربوط به گفتار اثر مي گذارد . در هر حال تصويربرداری ازمغز ومطالعات روی آن هيچ نوع آسيبي مشخص يا تفاوتي را در ساختار مغز اين نوع كودكان نشان نمي دهد . كودكاني كه مبتلا به آپراکسی گفتاری رشدی مي باشند، درتایخچه خانوادگی آنها غالبا”افرادی بااختلال ارتباطي ومشکلات یادگیری دیده می شوند . اين مشاهده و يافته هاي اخير نشان مي دهند كه عوامل ژنتيكي نقش زيادي در اين اختلال بازي مي كنند .